Menu

WCWES
Aktualności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 13 Czerwiec 2013 00:00

Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 10 Lipiec 2012 11:12

 
Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” – Ryszard Girczyc zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację usługi organizacja noclegów oraz całodobowego wyżywienia podczas wyjazdowego szkolenia kompetencji spółdzielczych dla 100 uczestników projektu – osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu braku zatrudnienia będących w wieku aktywności zawodowej (tj. w wieku 15-64 lat), zamieszkałych na terenie miasta Włocławek lub powiatu włocławskiego oraz dla dwóch Mentorów, pięciu Animatorów i Eksperta ds. spółdzielni socjalnych zaangażowanych w realizację projektu „Włocławskie Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
 
 
Ofertę wyłącznie w formie pisemnej, prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2012 r. do godz. 15.00, w biurze projektu „Włocławskie Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej”, przy ul. Młynarskiej 3 we Włocławku. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztowa decyduje wpływ oferty, a nie data jej nadania.

 
Załączniki: 
1. Istotne Warunki Zamówienia
2. Druk formularza ofertowego
3. Wzór oświadczenia o spełnianiu wymagań podmiotowych
4. Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym 
 
 

 
 
 
 
 
Centrum Edukacji i Kultury „Zenit”  Ryszard Girczyc informuje,
iż termin składania wniosków w konkursie nr 2/2013
na przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ogłoszonym dnia  13 czerwca 2013 r. został przedłużony do dnia 19 sierpnia br. do godz. 15.00. 

 

 
 
Reklama